Čapek

Za spolupráci na projektu děkujeme:

Evě Hylmarové, Iloně Machové, Hasanu Zahirovičovi, Aleši Fettersovi, všem partnerům projektu, Královéhradeckému kraji a potomkům sourozenců Čapkových.
Poděkování patří i panu Davidu Šiškovi za poskytnutí domény www.KarelCapek.cz.
Nahoru